COMPANY

 

       Fun

       Fabric

       Fancies ...

 

                                                                              고로고로 샵은

                                                                              한 땀 한 땀.. 한 올 한 올 즐거운 맘으로

                                                                              이어가는 핸드메이드 작업실입니다~

                                                                              이제부터

                                                                              핸드메이드를 사랑하는

                                                                             그리고 인생의 유머를 아는...

                                                                             그런

                                                                             멋진 이들의 놀이터가 되었으면 하는 바램입니다!

위치

 
 • CUSTOMER CENTER
 • 02.514.4334
 • OPEN : AM11:00-PM5:00
  SAT, SUN, HOLIDAY OFF
 • BANK ACCOUNT
 • 기업은행 01195244038
 • 예금주 : 이규엽
 • 상호명 : 고로고로샵    대표 : 이규엽    개인정보책임관리자 : 이규엽(gorosang@naver.com)
  사업자 등록 번호 : 210-18-79851    통신 판매 신고 번호 : 2010-서울도봉-0210 [사업자정보확인]
  주소 : 서울시 도봉구 도봉1동 614-1 / 오프라인샵 : 서울시 용산구 신흥로14길 6, 1층   대표 전화 : 02.514.4334   이메일 주소 : gorosang@naver.com
   
COPYRIGHT (C) 2010 GOROGORO ALL RIGHTS RESERVED